NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A képzésről

 Menedzselni a lehetetlent!

2020 – 2021 időszakban hat alakalommal kerül sor a Közigazgatási Menedzsment Akadémia megrendezésére a Stratégiai Tanulmányok Intézete szervezésében. Az öt napos képzési programokban húsz – húsz lengyel közigazgatási vezető vesz részt az egyetem által szervezetett angol nyelvű tréningeken és interaktív foglalkozásokon a campuson.

Napjainkban a világban zajló folyamatok, az embereket körülvevő rendszerek komplexitása rendkívüli mértékben megnövekedett. A technológia fejlődésével mindennapi életünk rohamosan felgyorsult: tömeges információt kell feldolgoznunk, hasznosítanunk, pillanatok alatt kell döntéseket meghoznunk és komplex helyzeteket átlátnunk.

Ezek az új jelenségek a vezetőket is új kihívások elé állítják. A klasszikus egyértelmű alá – fölé rendeltségi viszonyokon alapuló line management helyett a vezetőknek komplex hálózatos kapcsolatrendszert kell kezelniük. Egy szervezet sikeres működése és megmaradása szempontjából kulcsfontosságú a célok egyértelmű és világos kijelölése, a feladatok delegálása és „felelősségvállalás” (ownership) erősítése a szervezet alsóbb szintjein, valamint a folyamatos tanulás a saját tevékenység reflektív értékelése, a tapasztalatok megosztása és a visszacsatolás révén (tudatos tanulás/ deliberate learning). A közigazgatásban dolgozó vezetők feladatainak komplexitását növeli, hogy egyszerre sokrétű érdekeltségnek és értékrendszernek kell megfelelniük. A közpolitikai, kormányzati teret átszövi a politikai érdekeknek, az állampolgároknak való megfelelés igénye, valamint a nemzetközi jogi sztenderdek és az Európai Unió által támasztott elvárások. Az ezeknek való vezetői megfelelésről és kihívásokról egykori és jelenlegi közigazgatási vezetők osztották meg tapasztalataikat.

Ahhoz, hogy a közigazgatási vezetők kezelni tudják a mindennapi sokrétű elvárást és a gyorsan változó környezetet kulcsfontosságú az alkalmazkodókészség javítása és olyan kompetenciák fejlesztése, mint például az (ön)tudatosság, önreflexió, rugalmasság és az egyértelmű kommunikáció. Napjaink vezetőinek elsődleges feladata nem az út kijelölése és a „követők” vezetése, hanem az érintettek bevonása, motiválása és visszajelzések adása.

A program a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a lengyel Lech Kaczynski Nemzeti Közigazgatási Iskola (KSAP, http://ksap.eu/ksap/en) együttműködésében a POWR.04.02.00-00-0005 / 18 számú projekt keretében kerül megvalósításra. 

(Közigazgatási Menedzsment Akadémia, a közigazgatási középvezetők kompetenciáinak fejlesztésére szolgáló nemzetközi program, amelyet a lengyel tudásfejlesztés operatív program keretében az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg).