Vezetőképzés

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 22.§ (2) (továbbiakban: Rendelet) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés programjait a közszolgálati továbbképzési programkínálaton belül az NKE fejleszti és működteti. A közszolgálati vezetőképzési programok megvalósítására az NKE jogosult. A közszolgálati vezetőképzésben alkalmazott programot, minősítést követően a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium felveszi a minősített programjegyzékre.

A Rendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzés rendszere a vezetői utánpótlás képzését, a vezető rendszeres továbbképzését és a vezető magas szintű kiválósági képzését foglalja magában.

A Rendelet 22.§ (3) bekezdése értelmében a közszolgálati vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni beiskolázási tervében.

A továbbképzésre kötelezett közszolgálati vezetők köre nem terjed ki a politikai vezetőkre (miniszter, államtitkár), valamint a Rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében a szakmai vezetőkre, akik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény Kttv. 6. § 28. pontja értelmében a helyettes államtitkárok, valamint a közigazgatási államtitkárok.

A vezetők számára az NKE az alábbi képzést nyújtja:

  • e-learninggel kiegészített jelenléti tréningek (a vezetési ismeretek egy-egy területét felölelő 2 napos, bevezető és záró e-learning tananyaggal kiegészített – ún. blended learning típusú – képzések)


Vezetőképzések a kormányhivatali tisztviselők esetében

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 26. § szakasza értelmében a vezetőképzés vezetői utánpótlás képzéséből, a vezető rendszeres továbbképzéséből és a vezető magas szintű kiválósági képzéséből áll.

A vezetőképzés programjait a továbbképzési programkínálaton belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejleszti ki és működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az NKE jogosult. A vezetőképzésben alkalmazott programot, a minősítést követően, a Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium felveszi a minősített programjegyzékre.

A vezetőképzésben teljesítendő programokat fel kell tüntetni a vezető egyéni továbbképzési tervében.

A vezetőképzés programjairól részletes információ a továbbképzési programjegyzékben található, a Probono-rendszer elektronikus felületén, a „Katalógus" menüpontban érhető el: https://probono.uni-nke.hu/katalogus/nyitolap