NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Vezetőképzés

A közszolgálati továbbképzés rendszerében a közszolgálati vezetőképzés programjait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) fejleszti és valósítja meg.

A közszolgálati vezetőképzés rendszere a vezetői utánpótlás képzését, a vezető rendszeres továbbképzését és a vezető magas szintű kiválósági képzését foglalja magában.

A közszolgálati vezetőképzésben teljesítendő programot fel kell tüntetni a vezető kormánytisztviselő, köztisztviselő éves egyéni továbbképzési tervében.

2020-tól megújult vezetőképzésekkel kívánjuk támogatni a vezető tisztviselők munkáját. A vezetőképzési programkínálatbn elsősorban jelenléti, tréning jellegű készségfejlesztő képzések, valamint blended learning módszertanra épülő képzések és e-learning típusú képzések szerepelnek.

Vezetői kompetenciafejlesztő tréningjeinket 6 témakör köré rendeztük, melyekben a vezető tisztviselő számos szituációs gyakorlaton keresztül fejlesztheti azon készségeit, amelyek a tudatos vezetői működéshez és a vezetői szerepekhez szükségesek a mindennapi vezetői tevékenységek ellátása során.

A 6 vezetői kompetenciafejlesztő terület az alábbi:

  • Emberek vezetése: A témakör a vezető és a beosztottak egymáshoz való viszonyára fókuszál. A programok elsősorban a különféle vezetői stílusok szerepét és hatását mutatja be, amelyek képessé teszik a vezetőket az érzelmi intelligencia keretében az érzelmek kezelésére, a dicséret vagy éppen a kritika hatékony megfogalmazására, a konfliktusok és a stressz hatékony kezelésére.
  • Vezetői önismeret: A vezetői önismereti képzéseink nemcsak arra képesek, hogy megértessék, mit kell tenniük, de azt is megmutatják, hogyan lehet valaki kiváló vezető, és mikor, milyen módszertant alkalmazzon. A témakörhöz tartozó képzések a vezetők számára nyújtanak segítséget abban, hogy megismerjék az önismereten alapuló jövőképalkotással, az autonóm döntéshozatallal, valamint a beosztással együtt járó felelősséggel kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.
  • Vezetői döntéshozatal: Az egyéni és a testületi döntéshozatal alapvető folyamatait mutatják be a témakörhöz kapcsolódó programok, amelyek támogatják a vezetőket a helyes döntések meghozatalában.
  • Vezetői kiválóság: A témakörhöz tartozó programok a szervezeti változások fejlődési irányait mutatják be, a vezetők szervezeti adaptivitási készségeinek fejlesztésére fókuszálnak.
  • Irányítás – felügyelet – ellenőrzés: A témakör a közigazgatási szervek egymáshoz való viszonyával foglalkozik. Ez a viszony sajátos és közigazgatási jogforrások által meghatározott. A közigazgatás szervezetrendszerén belüli viszonyok a befolyásolás mértéke alapján vizsgálhatók, ezek leírására szolgál az irányítás–felügyelet–ellenőrzés fogalmi hármasa. Vajon hogyan lehetséges e keretek között jól irányítani egy szervezetet? A képzések e kérdés megválaszolására vállalkoznak.
  • Szervezetfejlesztés: A képzési programok célja, hogy a vezetők a változásban rejlő energiákat jól felhasználva és irányítva alakítói lehessenek a szervezet működésének, átalakításának. A képzések tartós megoldások kidolgozását támogatják, a meglévő kompetenciákra és erősségekre építve, modern tanulástámogatással és megoldásfókuszú módszertannal. Ezen a tématerületen az Egyetem olyan képzési csomagot dolgozott ki, amely a korábbiakhoz képest nem egyéni fejlesztést biztosít a tisztviselők számára, hanem – komplex egységként kezelve a közigazgatási szervezeteket – a teljes szervezet számára nyújt szervezetfejlesztési támogatást. A szervezetfejlesztési programcsomag a közigazgatási szervezeten belüli nagyobb szervezeti egység (államtitkárság, főosztály) szintjén történő megvalósításra ajánljuk, ezért meghirdetésükre zárt csoportban kerül sor, kifejezetten központi kormányzati igazgatási szervek részére.

Az aktuális vezetőképzési programkínálat elérhető a Probono-felület Katalógus menüpontjában.