Közigazgatási Továbbképzési Kollégium

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a közszolgálati életpálya kidolgozásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező, valamint a közszolgálat tisztviselői vizsgarendszer egységes működését biztosító testület.

A KTK feladataira és tagjaira vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 • a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,
 • a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzésről szóló 338/2019. (XII.23.) Korm. rendelet,
 • a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. rendelet.


A KTK feladatai

A KTK a továbbképzési programok tekintetében:

 • Meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről. Véleményezi a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, a Nmezeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) által elkészített jelentést.
 • Dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről, felfüggesztéséről vagy törléséről.
 • Dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről.
 • A miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a közigazgatási szervek által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg az Egyetem számára.
 • Dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.

A KTK a továbbképzési rendszer minőségirányítási feladatai tekintetében:

 • Véleményezi a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát, amelyet az Egyetem javaslata alapján a miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter közösen ad ki.

A KTK a közigazgatási vizsgák (közigazgatási szakvizsga, közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga) tekintetében:       

 • Jóváhagyja a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseket.
 • Jóváhagyja az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – a vizsgatételeket.
 • Jóváhagyja a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyának vizsgakövetelményeit.
 • A közigazgatási szakvizsga alól részben, vagy teljeskörűen mentesítést ad a tudományos fokozatot alapján.
 • Különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában.
 • Meghatározza - a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira figyelemmel - a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción konzulensi, és az ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamokon oktatásra jogosultak körét; valamint a kiválasztásukra vonatkozó eljárásrendet.

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium tagjai

 
Név Beosztás Munkahely
Dr. Koltay András
a KTK elnöke
rektor Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Kis Norbert
a KTK elnökhelyettese
rektorhelyettes Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dr. Biró Marcell elnök Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Dr. Bordás Gábor közigazgatási államtitkár Miniszterelnöki Kormányiroda
Dr. Csire Péter r. alezredes,
főosztályvezető
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dr. Dargay Eszter alelnök Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar
Dr. György István államtitkár Miniszterelnökség
Dr. Hazafi Zoltán szakmai főtanácsadó,
intézetvezető
Belügyminisztérium
NKE ÁKK Emberi Erőforrás Intézet
Kotán Attila  kancellár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kovácsné Dr. Szekér Enikő  főosztályvezető Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály
Dr. Salgó László Péter helyettes államtitkár Igazságügyi Minisztérium
Dr. Vörös Miklós nyugdíjas NKE HHK


A KTK-nak szóló küldeményeket az alábbi postai címre kérjük megküldeni:
NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 1441 Budapest, Pf. 60.