Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium

A Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KKTK) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszternek a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete.

A KKTK feladatai a kormányhivatalok kormánytisztviselői továbbképzés vonatkozásában:

  • meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről;
  • meghatározza a Kit. 271. § (16) bekezdése szerinti szakképzettségekkel és fokozatokkal egyenértékűnek minősülő szakképzettségeket és fokozatokat;
  • véleményezi a megvalósított továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az Egyetem által elkészített jelentést;
  • dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe történő felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről;
  • dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról;
  • a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter, az ágazati irányítást, felügyeletet ellátó intézmények, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok által meghatározott képzési igények alapján - képzésfejlesztési feladatot határoz meg az Egyetem számára.