NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Továbbképzésben közreműködő oktatóknak

A közszolgálati továbbképzési rendszerben a minősített továbbképzések megvalósításába csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által felkészített és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium jóváhagyása által névjegyzékbe került oktatók vonhatók be.

Az adatok kezeléséhez a névjegyzéken szereplő személy a pályázat során nyilatkozat formájában hozzájárul, egyben vállalja, hogy az adataiban történő változásokról haladéktalanul értesíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének munkatársait a nevjegyzek@uni-nke.hu címre írt e-mailben. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató a https://probono.uni-nke.hu/tajekoztato/adatvedelmi-nyilatkozat linken található.

Tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy a továbbképzésben közreműködő oktatókkal kapcsolatos pályázatok időszakosan kerülnek kiírásra, és a regisztrációt követően az alábbi linken érhetők el: https://probono.uni-nke.hu/apps/opr3/public/list