NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

A programminősítési szakértő tevékenysége

A közszolgálati továbbképzés rendszerében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézetének Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Irodája (a továbbiakban: NKE KTI TFMI) által felkért programminősítési szakértők végzik a minősítési eljárás keretében programjegyzékre kerülő továbbképzési programok adatlapjának formai-tartalmi ellenőrzését.

A programminősítési szakértő tevékenysége során azt vizsgálja, hogy a továbbképzési program megfelel-e a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben, illetve a minőségirányítási szabályzatban [jelenleg: az állami tisztviselői továbbképzés és a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 16.) BM-MvM együttes utasítás; a továbbiakban: Utasítás] foglalt formai és tartalmi (szakmai, módszertani) minőségkövetelményeknek. A programminősítési szakértői szerepkörhöz kapcsolódó feladatok az Utasítás „ME-ÁTK-02 – A továbbképzési programok minősítési eljárása” című eljárásában kerülnek kifejtésre részletesebben. Az NKE KTI előterjesztésére a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) a szakértő által készített bírálati javaslat figyelembevételével dönt a továbbképzési program jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

A programminősítési szakértő felkérését, munkájának teljes körű koordinációját, felügyeletét és támogatását a Továbbképzés-fejlesztési és Módszertani Iroda végzi.

A programminősítési szakértői szerepet betöltők és betölteni kívánók részére részletes tájékoztatás regisztrációt követően az alábbi linken érhető el: https://probono.uni-nke.hu/apps/opr3/kezdooldal. Bejelentkezés után, amennyiben vannak elérhető pályázatok, úgy arra kattintva olvashatja el az adott pályázat részletes leírását.

A KTK által nyilvántartásba vett programminősítési szakértők aktuális névjegyzékével kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal az NKE KTI TFMI munkatársaihoz a nevjegyzek@uni-nke.hu e-mail-címen.