Általános információk

Az ügykezelőnek a közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonya keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie, aminek elmulasztása közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyának megszűnéséhez vezet. Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola igazgatás-ügyvitel szakán szerzett képesítéssel, illetve közigazgatási alap- vagy szakvizsgával rendelkezik.

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik a vizsgára jelentkezés módjáról és idejéről, a vizsga menetéről, a vizsga díjáról, a vizsgabizottság tagjainak feladat- és hatásköréről, valamint egyéb részletszabályokról.