Általános információk

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7 § (1) bekezdése tartalmazza a titkos ügykezelői kinevezés feltételrendszerét. A titkos ügykezelői kinevezés egyik feltétele a legalább középfokú iskolai végzettség, valamint a minősített adat védelméről szóló törvény és a R. ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres vizsga.

A titkos ügykezelői képzési program magában foglalja a felkészítő tanfolyamot és a vizsgát is. Jelentkezéskor a jelentkező egy képzési eseményre jelentkezik, amely tartalmazza a felkészítő tanfolyam időpontját és az ehhez tartozó vizsga időpontját is egyben.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó kormányzati tisztviselő vagy köztisztviselő vizsgázó esetében a titkos ügykezelői vizsgára történő felkészítő tanfolyam és vizsga - mint szakmai továbbképzési program - a köztisztviselők, kormánytisztviselők egyéni éves továbbképzési tervében szerepeltethető program, amelynek sikeres teljesítéséért tanulmányi pont szerezhető. (Közszolgálati tisztviselőkről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján éves tervkészítésre kötelezett szervek vizsgázói.)

Titkos ügykezelői vizsgát nemcsak kormányzati tisztviselők vagy köztisztviselők, hanem közalkalmazotti, hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, továbbá minősített adatot kezelő gazdálkodó szervezeteknél alkalmazott munkavállalók is tehetnek. (Közszolgálati tisztviselőkről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján éves tervkészítésre nem kötelezett szervek vizsgázói.)

A titkos ügykezelői képzési programra magánszemély is jelentkezhet, amennyiben legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és vállalja a költségek (felkészítő tanfolyam és vizsgadíj) megtérítését.

A bal oldali menüsorban a titkos ügykezelői képzésről és vizsgáról nyújtunk bővebb információkat