Gyakori kérdések

Kik azok a tisztviselők, akiknek szakvizsga kötelezettségük lehet?


A helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalában, közterület-felügyeletében, a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők.

A Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, az Országgyűlési Őrség a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala köztisztviselői.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselői.

A központi kormányzati igazgatási szervek, a központi hivatalok, a kormányzati főhivatalok, a Kormányhivatalok kormánytisztviselői.

Akinek a munkáltató az álláshely betöltéséhez előírta a közigazgatási szakvizsga teljesítését.

A fent nevezett tisztviselők, a rájuk vonatkozó jogszabályokban szereplő kötelezettségek alapján teljesítik a közigazgatási szakvizsgát.

Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály előírja – nem kormányzati, közszolgálati jogviszonyban álló is tehet, feltéve, ha jogszabály adott munkakör betöltéséhez részére előírja a közigazgatási szakvizsga letételét (pl. egészségügyi szakmai kamarák hivatalvezetői részére)
 

Hogyan tudok jelentkezni a közigazgatási szakvizsgára?


Jelentkezés kizárólag a munkáltatón keresztül történik. A jelentkezést a tisztviselő munkáltatójának képzési referense koordinálja, vele történt egyeztetés után lehet jelentkezni, egyéni jelentkezés nem lehetséges. A jelentkeztetést a Probono felületen történik. Az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra a munkáltató jelentkezteti fel a vizsgázót.
 

Milyen feladatom van a jelentkezéssel kapcsolatban?


A tisztviselőnek regisztrálnia kell a Probono felületen, a regisztrációját a képzési referens hagyja jóvá. Egy tisztviselőnek csak egyszer szabad regisztrálnia a felületen. Munkáltatóváltás, vagy egyéb adatváltozás esetén sem szabad újra regisztrálni!
 

Honnan tudom, hogy mikor fogok szakvizsgázni?


A munkáltató képzési referense egyéni képzési tervet készít minden tisztviselő számára. A képzési referens jelentkezteti a vizsgázót az illetékes vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra. (Az aktuális vizsgaidőszakokról az NKE honlapján a vizsgaidőszakok menüpontban tájékozódhat.) A vizsgázónak a jelentkezést követően a Probono rendszer a felkészítő és a vizsgaidőpontjairól automatikus tájékoztatást küld a regisztrációkor megadott e-mail címére.
 

Mi történik abban az esetben, ha elfelejtettem a regisztráció során megadott e-mail címemet, vagy elfelejtettem a jelszavamat?


Elfelejtett jelszó esetén a Probono bejelentkezési felületén kérhető jelszó emlékeztető. Abban az esetben, ha az e-mail cím már megszűnt, viszont a tisztviselő nem emlékszik a jelszavára, akkor az ügyfélszolgálattól (tovabbkepzes@uni-nke.hu; tel: 06-1-432-9030) lehet új jelszót igényelni a felhasználó azonosítását követően. A felhasználók azonosítása az ügyfélszolgálaton a személyes adatok bediktálásával történik. Csak abban az esetben lehetséges jelszó módosítása, ha azt a felhasználói fiók tulajdonosa kéri!
 

Kihez kell fordulni, ha halasztani szeretném a vizsgámat?


A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a vizsgáját. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A tisztviselő a halasztás iránti igényét munkáltatója képzési referensének jelzi, aki ezt az igényt továbbítja a vizsgaszervező felé, és együttesen döntenek a halasztás lehetőségéről.

A halasztott időpont helyett a képzési referens kizárólag a vizsgaszervező által meghirdetett új felkészítő- illetve vizsgaidőpontra iskolázhatja be a tisztviselőt.
 

Mi a teendő, ha a vizsga napján betegedtem meg?


A vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen elhalaszthatja abban az esetben, ha a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. Önhibán kívüli oknak minősül pl.: 

 • a munkáltató által igazolt, előre nem tervezhető külföldi kiküldetés,
 • a munkáltató által igazolt betegállomány.

A tisztviselő a halasztás iránti igényét munkáltatója képzési referensének jelzi, aki ezt az igényt továbbítja a vizsgaszervező felé, és együttesen döntenek a halasztás lehetőségéről.

A halasztott időpont helyett a képzési referens kizárólag a vizsgaszervező által meghirdetett új felkészítő- illetve vizsgaidőpontra iskolázhatja be a tisztviselőtt.
 

Mit tegyek, ha választott tárgyat szeretnék módosítani?  


Választott vizsgatárgy módosítását a munkáltató hozzájárulásával lehet módosítani. A tantárgymódosítás új jelentkezésnek minősül, így a módosított választott tárgyra történő beosztásra a következő vizsgaidőszakban van lehetőség!
 

Meddig tart a kötelező tárgyi felkészítő?


A kötelező tárgyi felkészítő 5 nap, amelyen minden nap más-más modul tananyaga kerül feldolgozásra. Az előadások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében reggel 8.30-kor kezdődnek és 16.00-ig tartanak.
 

Meddig tart a választott tárgyi felkészítő?


A választott tárgyi felkészítő 1 nap. Az előadások a Nemzeti Közszolgálati Egyetem esetében reggel 8.30-kor kezdődnek és 16.00-ig tartanak.
 

A közigazgatási szakvizsga letételének feltétele a felkészítő tanfolyamon való részvétel?


A tanfolyamon való részvétel nem feltétele a szakvizsga letételének, csak abban az esetben, ha a jelentkező ezt – a munkáltató hozzájárulásával - igényelte és a jelentkezéskor a képzési referens a Probono felületen ezt beállította.

Amennyiben a vizsgázó a tanfolyamon nem kíván részt venni, illetve a munkáltató nem járul hozzá a felkészítőn való részvételhez, egyénileg kell a vizsgára felkészülnie. Az egyéni felkészüléshez felhasználhatja a honlapunkon található diasort, amely a tankönyv feldolgozásához nyújt segítséget.
 

Kapok-e valamiféle segítséget a tananyag elsajátításához?


A tanfolyamokon az oktatók a tananyag elsajátítását gyakorlati példákkal, az összefüggésekre való rávilágítással, egyéb magyarázatokkal, és a diasorral segítik. A tananyagok, diasorok és egyéb oktatási segédanyagok megtalálhatóak és letölthetők az NKE honlapjáról. 
 

Hogyan zajlik az írásbeli vizsga?


A vizsgák 9 órakor kezdődnek a Probono rendszer által megküldött üzenetben megjelölt helyszínen.

 • 9 órakor a vizsgabizottság megnyitja a vizsgát.
 • A vizsgabiztos az érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány alapján ellenőrzi a személyes adatokat.
 • Az írásbeli vizsgán 2 különböző feladatsor kerül kiosztásra, így az egymás mellett ülő vizsgázók más-más feladatsort dolgoznak ki.
 • Az írásbeli vizsgarész 120 perc, amely 9 órától 11 óráig tart.
 • A dolgozatok leadását követően megkezdődik azok vizsgabizottság általi javítása.
   
Hogyan zajlik a szóbeli vizsga?


A vizsgázó egy napon egy tárgyból (kötelező vagy választott) tesz vizsgát. Az írásbeli vizsgát azonnal követi a szóbeli vizsga.

 • A szóbeli vizsga általában 4-5 vizsgázó tételhúzásával kezdődik. (A vizsgázók egymás között megbeszélhetik a sorrendet!)
 • A kötelező tárgyi vizsga alkalmával és a választott tárgyi vizsgán is a vizsgázó egy tételt húz. (Kötelező tárgy esetében a tételen A) és B) kérdés is szerepel.)
 • A tételhúzást követően a vizsgázó felkészülésére a vizsgabizottság 20 percet biztosít.
 • Kidolgozás után a vizsgabizottság előtt a vizsgázók előadják szóbeli feleletüket.
   
Hogyan zárul a vizsga?
 
 • A kötelező/választott tárgyi vizsgarész esetében az írásbeli és szóbeli eredményeket a vizsgabizottság egyezteti, ezek alapján kialakul a kötelező/választott tárgyi vizsgarész eredménye.
 • A kötelező/választott tárgyi vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyen szerepelnek a vizsgarészek érdemjegyei, és a vizsga végén a jegyzőkönyvi másolat kiosztásra kerül.
 • Amennyiben mind a kötelező, mind a választott vizsgatárgy eredményesen teljesült, a Probono felület automatikusan bizonyítványt generál a tisztviselőnek. A bizonyítvány a vizsga utáni naptól korlátlan ideig letölthető a Probono felület „Tanulás / Portfólió” menüpontból a Tanulmányi eredmények almenüpont alatt.

Figyelem! A bizonyítvány a sikeres vizsgát követő napon lesz elérhető.
 

Hogyan tudok a bizonyítványomhoz hozzájutni, ha már nem vagyok tisztviselő?


Tisztviselői jogosultsága megszűnése esetén sem törlődik a bizonyítványa a vizsgázónak az elektronikus felületről. A bizonyítvány a vizsga utáni naptól korlátlan ideig letölthető a Probono felület „Tanulás / Portfólió” menüpontból a Tanulmányi eredmények almenüpont alatt. A belépéshez a regisztrációnál használt e-mail címére és jelszavára lesz szükség.
 

Párosítva vannak-e a szóbeli tételek?


Igen, a kötelező tárgyi vizsgarész esetén. A párosított tételsor nem nyilvános! A vizsgázó mind a kötelező mind a választott tárgyi vizsga során 1 tételt húz. A kötelező tárgy esetében a kihúzott tételen 2 kérdés szerepel [a) és b)]; amely a szakvizsga tananyag 5 modulja közül két különböző témakörre kérdez rá. A kötelező tárgy esetében minkét kérdés tartalmilag helyes megválaszolása esetén tekinthető eredményesnek a szóbeli vizsgarész.
 

Díjmentes-e az ismétlővizsga?


Az eredménytelenség miatt megismételt közigazgatási szakvizsga – vizsgatárgyanként – 7.730 Ft, amely a munkáltatót terheli. A munkáltató a megismételt közigazgatási szakvizsga díját – döntésétől függően – átháríthatja a vizsgázóra.
 

Hányszor ismételhetem meg az eredménytelen vizsgámat?


A szakvizsga mindaddig ismételhető, amíg a vizsgázó eredményes szakvizsgát nem tesz. Ismétlővizsgát csak az eredménytelen szakvizsgarészből kell tenni. Ha az első eredménytelen szakvizsgarésztől számított két éven belül a javítóvizsga nem eredményes, akkor a vizsgát mindkét tárgyból meg kell ismételni.  
 

Mi a teendő, ha nem sikerül a vizsgám?  


A kötelező és a választott tárgyi vizsga két-két részből áll (írásbeli, szóbeli). A sikertelen vizsgának csak az eredménytelen (írásbeli vagy szóbeli, teljes sikertelenség esetén mindkét) részét kell megismételni. A vizsgázó munkáltatójának képzési referensénél kezdeményezheti az ismétlővizsga letételét. 
 

Van-e lehetőség javítani a vizsgaeredményemen?


Amennyiben a vizsgázó vizsgája eredményes, de minősítésén javítani kíván – munkáltatója hozzájárulásával – javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga díja 7.730 Ft, amelyet a javítóvizsgára jelentkező vizsgázó visel. A vizsgázó munkáltatójának képzési referensénél kezdeményezheti a javítóvizsga letételét. 
 

Mi a különbség a javítóvizsga és az ismétlővizsga között?


Ismétlővizsgát annak kell tennie, aki sikertelenül teljesítette a kötelező/választott tárgyi vizsgákat vagy valamelyik vizsgarészt. Javítóvizsgát az a vizsgázó tehet, aki sikeresen teljesítette a szakvizsgáját, de ezzel nem elégedett, ezért minősítését javítani kíván.
 

Hogyan jutok hozzá a tananyaghoz?  


A tankönyvek ingyenesen letölthetőek az NKE honlapjáról. A tananyaghoz történő hozzáférést a vizsgadíj tartalmazza.
 

Mennyi tanulmányi pontot kapok a szakvizsga bizonyítvány megszerzésekor?


A közigazgatási szakvizsga a közszolgálati továbbképzési rendszer része, sikeres teljesítésért (a kötelező és a választott tárgyi vizsga együttes eredményes teljesítése esetén) 30 tanulmányi pont jár.
 

Mikor írják jóvá a megszerzett tanulmányi pontot?


A tanulmányi pontok abban a naptári évben kerülnek jóváírásra, amikor a vizsgázó a közigazgatási szakvizsga bizonyítványt megszerezte. A tanulmányi pont jóváírása a bizonyítvány megszerzésének napján megtörténik. A megszerzett tanulmányi pontokat a vizsgázó munkáltatója tartja nyilván.