NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Jelentkezés

A vizsgaszervezők a közigazgatási alapvizsgára felkészítő konzultációk és vizsgák időpontjait a Probono rendszerben hirdetik meg. A vizsgára és a felkészítő konzultációra kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. Az elektronikus jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező regisztráljon a Probono rendszerben.

A közigazgatási alapvizsgára történő jelentkezés alapvető feltétele a Probono rendszerben az alapvizsga terv készítése. A közigazgatási alapvizsga terv készítésével a munkáltató hozzájárul ahhoz, hogy a tisztviselő alapvizsgára jelentkezhessen és egyben kijelenti, hogy a jelentkező a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.  A konkrét időpontra történő jelentkezés az alapvizsga terv elkészítését követően akár a tisztviselő által önállóan, akár képzési referensén keresztül is történhet.

A fogyatékkal élők jelentkezésére és a vizsgakötelezettségük teljesítésére vonatkozóan a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Kormányrendelet külön szabályokat állapít meg, melyekről bővebben az oldal alján letölthető: „Tájékoztató a közigazgatási alapvizsgáról” c. kiadványból tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-ban felsorolt szerveknél, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti központi kormányzati igazgatási szerveknél, a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálya lá tartozó szervnél, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalánál alkalmazott tisztviselő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél, egyéb esetben a munkáltató székhelye, illetve működési területe szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalnál tesz közigazgatási alapvizsgát.

A fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál szervezett vizsgák időpontjairól az illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalok Jogi és Koordinációs Főosztályai nyújtanak tájékoztatást, melyek elérhetőségeit a „Területi vizsgaszervezés” menüpontban találják.

Az alábbiakban a közigazgatási alapvizsgára jelentkezők számára nyújtunk tájékoztatást:

A közigazgatási alapvizsgára jelentkezők számára egy dokumentumba foglaltuk össze a vizsgával kapcsolatos összes tudnivalót: a vizsgára vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket és a gyakorlati tapasztalatokat. Ezek alapulvételével kívánunk a vizsgázóknak tájékoztatást nyújtani.

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsgáról