Általános információk

A közigazgatási alapvizsga célja, hogy az eltérő iskolai végzettséggel rendelkező tisztviselők a munkájuk ellátásához szükséges általános közigazgatási alapismereteket megszerezzék. A közigazgatási alapvizsga a tudásalapú-előmenetel fontos állomása, hiszen a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, az előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tenni, ennek elmulasztása esetén a tisztviselői jogviszony megszűnik.

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga

A közigazgatási alapvizsga ismeretanyaga olyan témaköröket foglal magában, mely tartalmak folyamatosan nyomon követik, valamint igazodnak a közigazgatásban történő változásokhoz, építenek a szakirodalmi álláspontokra. Ennek megfelelően a követelményrendszerben a korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak a közszolgálatiság hivatásetikai kérdései, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjai, valamint a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezete, nemzetpolitika kérdésköre.

A bal oldalon található menüsort mind a vizsgázók, mind pedig a közigazgatási vizsgára felkészítő konzultáción közreműködő konzulensek számára tematikusan állítottuk össze.

.