NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Mentori folyamatot támogató vezetők képzése a Pest Vármegyei Kormányhivatalban

A Közigazgatási Továbbképzési Intézete felkészítő programokkal támogatja a közszolgálati mentori programok bevezetése és működtetése iránt elkötelezett közigazgatási szerveket.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal az első olyan intézmény, amelynek vezetői (főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetői és főosztályvezetői) teljes létszámmal vettek részt a „Mentori folyamatot támogató vezető” című képzésen. 

Dr. Tarnai Richárd főispán a tréning megnyitásakor rávilágított – alapvető érdeke a kormányhivatalnak, hogy az új munkatársakat olyan felkészült mentorok fogadják, akik támogatják a tisztviselők gyors és hatékony beillesztését, és segítenek a szervezeti kultúra megismerésében. Támogatandónak tartja a mentori program céljait, amelyek hozzájárulhatnak a közszolgálati pályára vonzáshoz, pályán tartáshoz és a tudástőke megtartásához. A mentori program rendszerszintű bevezetése erősíti a hivatal munkáltatói márkájának építését is.

Az új belépők beillesztését támogató és a vezetői tehetséggondozást elősegítő mentori programok hatékonyságát nagymértékben növeli, ha a szervezet vezetői értik és támogatják a mentorálás célját, folyamatát, ismerik a támogató szakmai-szervezeti környezet kialakításának lépéseit – hangsúlyozta dr. Csóka Gabriella mesteroktató, a továbbképzési program egyik szerzője és trénere. Ehhez nyújt támogatást a továbbképzési program, és nem utolsó sorban a képzést elvégző vezetők alkalmasak lesznek arra is, hogy kiválasszák a munkatársaik közül az alkalmas mentorokat.

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet közszolgálati továbbképzés keretében a mentori folyamatot támogató továbbképzéseket biztosítani tudja azon szervezetek számára, akik vállalják, hogy a programokat szervezeti szinten megvalósítják – erősítette meg Klotz Balázs, az intézet igazgatója.

 

szöveg: Dr. Csóka Gabriella