NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Módosuló e-learning képzések

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a kapcsolódó 61/2009. (XII.14) IRM rendelet módosítása miatt két e-learning módszertanon alapuló továbbképzési programunk esetében hatályosítást kell eszközölnünk.

A paragrafusok mögött – A jogszabályszerkesztés alapjai (PN-0491-1712-MS-C1) című képzésünk még nem került meghirdetésre és helyette tárgyévben – várhatóan ősszel - egy másik, hasonló pontértékű képzés kerül megszervezésre, amelyre mindazon tisztviselőket, akiknek az egyéni képzési tervében a program szerepel, automatikusan átjelentkeztetjük.

Hogyan születik a jogszabály? – A helyi rendeletalkotás gyakorlati kérdései (PN-0781-2006-MS) című képzési programunk 2024.04.17-én már meghirdetésre került. Azokat a tisztviselőket, akiknek a nevezett program szerepel az egyéni képzési tervében e-mailben tájékoztattuk az alábbiak szerint:

  • amennyiben a tisztviselő még nem jelentkezett a meghirdetett kurzusra, azt kérjük ne is jelentkezzen, illetve ezzel párhuzamosan a jelentkezés lehetőségét is visszavontuk;
  • amennyiben a tisztviselő már jelentkezett a kurzusra, de még nem teljesítette azt, arról tájékoztattuk, hogy a képzés zárónapja 2024.05.30-ra módosult.

Amennyiben az általunk javasolt alternatíva nem megfelelő a tisztviselő számára, úgy lehetősége van egyeztetést kezdeményezni a képzési referensével arról, hogy az említett képzés helyett milyen programot kíván elvégezni.