NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Országos Képzési Tervösszesítés 2024

A tervezési folyamat március 15-ei zárását követően az NKE jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatának eleget téve elkészítette a Probono-rendszerben tárolt adatok alapján az intézményi tervek országos szintű összesítést. A 2024. évi országos tervösszesítés főbb statisztikai mutatói az alábbiak:

  • 1 238 tervkészítő szerv készített továbbképzési tervet legalább 1 tisztviselője részére.
  • 66 266 tisztviselő részére készült éves egyéni továbbképzési terv.
  • Az egyéni továbbképzési tervekben mindösszesen 571 féle program szerepelt, amelyekből 191 db az NKE által nyújtott saját fejlesztésű közszolgálati továbbképzési program, 380 db pedig a közigazgatási szervek belső továbbképzése.
  • Az egyéni tervekben összesen 195 735 db programterv szerepel, ebből 174 801 db az NKE által kínált közszolgálati továbbképzési programra, 20 934 db a tervkészítők belső továbbképzési programjaira készült.
  • Az egy főre jutó programtervek száma 2,95 program.
  • A tervkészítők az éves egyéni továbbképzési tervek összeállítását 2024-ben is igényalapú tervezési módszerrel vagy előíró típusú tervezési módszerrel végezték el. Az egyéni programtervek 63 %-a (123 345 db) igényalapú tervezési módszertan alapján került rögzítésre. A programigénylés lehetőségével 41 689 tisztviselő élt (az egyéni programtervvel rendelkező tisztviselők 63 %-a).

A tervek év közbeni módosítására a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak a tervkészítő szervek számára, így a tervszámok 2024. március 15-ét követően egészen az év zárásáig folyamatosan változnak.