NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tájékoztatás a közigazgatási szakvizsga alóli mentesség új kérelmezési formanyomtatványáról

A közigazgatási szakvizsga alóli mentességre irányuló kérelem és csatolandó dokumentumainak szabályozása érdekében a közigazgatási szakvizsgáról szóló tájékoztató mellékletéül új, egységes kérelmezési formanyomtatvány került bevezetésre.

A kérelmezési formanyomtatványhoz – a közigazgatási tudományos fokozat feltüntetésén túl – kötelezően csatolandó: 

  • A tudományos fokozatot igazoló oklevél, bizonyítvány másolata.
  • A doktori fokozatszerzés során hallgatott tantárgyak listájának (a teljesített tanterv, amely tartalmazza az óraszámokat) másolata, vagy a tézisfüzet, vagy a kutatási téma rövid leírása.
  • Idegen nyelvű dokumentumok esetén a dokumentumok magyar nyelvű fordítása.

A kérelem alátámasztásához – a fentieken túl – további dokumentumok csatolására is lehetőség van. (Ezeknek dokumentált helyét a kérelmezési űrlap tartalmazza.)

A kérelmezési nyomtatványon továbbá rövid írásbeli indokolással szükséges bemutatni, hogy a doktori fokozatszerzés során elkészített dolgozatban elemzett ismeretek, valamint a hallgatott tantárgyak a közigazgatási szakvizsga követelményrendszerével hol mutatnak egyezőséget, továbbá mely szempontok alapján minősíthető közigazgatási tárgyúnak a doktori értekezés.

A közigazgatási szakvizsga tájékoztatóját és a mentesség kérelmezési formanyomtatványt az alábbi linkeken érhetik el:

A mentességre irányuló kérelmet és dokumentumokat:

  • postai úton a Közigazgatási Továbbképzési Intézet részére kell megküldeni az alábbi címre: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 1441 Budapest, Pf.: 60. A borítékon kérjük továbbá feltüntetni: „Közigazgatási szakvizsga alóli mentesítési kérelem”,  
  • vagy elektronikus úton a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium titkársági feladatait ellátó kollégánk, dr. Sarkantyu Lajos Adrián részére a sarkantyu.lajos.adrian@uni-nke.hu e-mail címre kell benyújtani.