NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Elkészült a „Védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyam” című közszolgálati továbbképzési program

A védelmi és biztonsági feladatok ellátásában részt vevők számára irányadó képzési formákat és célokat a védelmi és biztonsági képzések szabályairól szóló 404/2022. (X. 24.) Korm. rendelet rögzíti.

A jogszabály három képzési formát nevesít:

  1. a védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyamot,
  2. a védelmi és biztonsági céltanfolyamot, illetve
  3. a védelmi és biztonsági igazgatási szakirányú továbbképzést.

A képzésfejlesztés első lépéseként a védelmi és biztonsági alapismereti tanfolyam tananyaga készült el – a Védelmi Igazgatási Hivatal követelményrendszere alapján, a Hivatal és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértői által.

Az alapismereti tanfolyam átfogó célja, hogy a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (Vbö.) szerinti feladatok ellátásában részt vevő személyi állomány képessé váljon az összkormányzati válságkezelésre.

Az alapismereti tanfolyam áttekinti a biztonsági környezet változásának kormányzati, kormányzástani és kormányzati igazgatási vonatkozásait, a veszélyhelyzeti működés főbb közigazgatási tapasztalatait. Vizsgálja a közigazgatás, a kormányzati igazgatás, a védelmi és biztonsági igazgatás, illetve a honvédelmi igazgatás egymáshoz való viszonyát, valamint az egyes kiemelt szakterületek (védelmi és biztonsági kötelezettségek rendszere, területi igazgatás, központi koordináció, összehangolt védelmi tevékenység, különleges jogrend) működési kereteit és mechanizmusait. Bemutatja továbbá a védelmi és biztonsági igazgatás hatékony működtetéséhez javasolt funkcionális sémákat és lehetséges megoldásokat.

A blended képzés jelenléti modulja 2 napos workshop formájában valósul meg, ahol – az e-learning elméleti alapjaira építve – megtörtént esetek saját élményű feldolgozására kerül sor kis csoportokban. Az életszerű helyzetek szimulálásával a résztvevők tapasztalatot szereznek a védekezéssel kapcsolatos összetett feladatok ellátásában.

A képzés a 2023. évben egy pilot csoport keretében indul, amelynek során szisztematikusan gyűjtjük a tanulói és az oktatói visszajelzéseket, véleményeket. A 2024. évi tervezés során pedig a tisztviselőknek – az érintett célcsoport tagjaiként – lehetőségük nyílik arra, hogy a programot felvegyék az egyéni képzési tervükbe.