NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Fellapozható ismeretek – letölthető anyagokkal egészülnek ki a továbbképzési programok

Az ismeretellenőrzéssel záruló képzéseinkhez minden esetben elérhetővé és letölthetővé tettünk a résztvevők számára egy, a tanulási tartalmat kiegészítő, annak elsajátítását segítő úgynevezett elméleti háttéranyagot vagy szakanyagot. Az idei évben az Önök visszajelzéseire reflektálva ezt a gyakorlatot kiterjesztjük úgy a vizsgát nem tartalmazó e-learning, mint a tréning módszertant követő jelenléti képzéseinkre.

Azokat a programokat, amelyek esetében a szakmai tartalom és a képzésmódszertan ezt lehetővé teszi, a megszokott formájú írott tananyaggal – szakanyaggal – egészítjük ki, mely egyfelől közvetlenül az e-tananyagból, másfelől nyilvánosan elérhető kiadvány formájában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Tudásportáljáról (https://tudasportal.uni-nke.hu/tudasportal/) is letölthető. Azon programok esetében pedig, amelyek nem igényelnek nagyobb volumenű írott tananyagot, egy, a képzés tartalmát összefoglaló jegyzetet teszünk elérhetővé és letölthetővé az Önök számára.

Az Intézetünk által rendszeresen aktualizált, hatályosított letölthető anyagok előnyei, hogy jól strukturált felépítésükkel könnyebbé teszik a továbbképzési programok teljesítését, az ismeretanyag a képzés teljesítését követően is bármikor hozzáférhető, valamint szakmai kitekintésekkel és irodalomjegyzékkel a téma iránt érdeklődők számára iránymutatást adnak arra vonatkozóan, hogy milyen további forrásokból mélyíthetik el a területre vonatkozó ismereteit.

Töltse le és vegye használatba képzési anyagainkat!