NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Tájékoztatás jogszabályváltozásról

A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára gyakorolja a belügyminiszter által ellátott közszolgálati továbbképzésekkel és közigazgatási vizsgákkal összefüggő feladatokat- és hatásköröket.

A Magyar Közlöny 2022. évi 108. számában kihirdetett, az egyes személyügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet értelmében, 2022. július 5-től a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter feladatait és hatásköreit a személyügyi központ vezetője, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára látja el.

A személyügyi központ vezetője feladatkörének ellátása során:

  • irányítja fővárosi és megyei kormányhivatalokat és az NKE-t a közigazgatási szakvizsgaszervezéssel összefüggő a feladatainak végrehajtása esetében;
  • ellátja a közigazgatási, valamint az ügykezelői alapvizsga rendszer felügyeletét;
  • biztosítja a köztisztviselők továbbképzésének ágazati irányítását és felügyeletét;
  • ellátja a központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek, köztisztviselők továbbképzésének, vezetőképzésének ágazati irányításával összefüggő feladatokat.

A Rendelet alapján az OKV titkársági feladatait a személyügyi központ látja el, az OKV titkára a Miniszterelnöki Kormányiroda állományába tartozó kormánytisztviselők közül kerül kinevezésre.

A Rendelet a területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzését, továbbképzését, vezetőképzését érintő ágazati irányítási jogköröket nem módosította, azokat továbbra is a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.