Számonkérés helyett ismeretellenőrzés – a vizsgamodulok módszertani megújítása a közszolgálati továbbképzési programok esetében

2022 tavaszán a vizsgamodult is tartalmazó közszolgálati továbbképzési programok jelentős részének kérdésbankjai szakmai-módszertani megújításon estek át.

Az eddig jórészt tárgyi ismeretek ellenőrzését biztosító kérdések átalakultak és helyükre elgondolkodtató feladatok kerültek. Az elgondolkodtató feladatok a tanult ismeretek mellet azok gyakorlati alkalmazásának képességéről is visszajelzést nyújtanak, ezáltal is támogatva továbbképzési programjaink még inkább gyakorlatorientált, kompetenciaalapú jellegét. Az elgondolkodtató feladatok között helyet kaptak például a jogesetek, melyek megoldása során a résztvevőnek képesnek kell lennie a tényállás megállapítására, értelmezni az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket, valamint jogilag értékelni a tényállást, azaz képesnek kell lennie a képzés során megszerzett ismeretanyagot egy konkrét esetre alkalmazni.

A vizsgamodul felépítése technikailag jelentősen nem változott, továbbra is 20 kérdést tartalmaz a vizsga (Természetesen a 20 kérdés nem mindegyike jogeset, hanem feleletválasztós vagy sorba rendezős kérdéstípusok is szerepelnek benne.); viszont a teljesítéshez a korábbi 30 perc helyett már 45 perc áll a vizsgázó rendelkezésére. Ez az időkeret lehetőséget ad arra, hogy akár a letöltött szakanyag „fellapozásával”, akár a ProBono felület Önfejlesztés oldalán elérhető e-tananyag vonatkozó részeinek újra nézésével felidézzük a szükséges ismeretanyagot, esetleg a megoldandó feladat fókuszából újra gondoljuk, újra rendezzük ismereteit. A feladatok megoldása szempontjából releváns tananyagrészek beazonosításához az összetettebb kérdések esetében a kérdések alatt szereplő kulcsszavak (hívószavak) nyújtanak segítséget. Ezáltal válik a vizsga a tanulási folyamat integráns részévé

A vizsga sikeres teljesítéshez legalább 12 pontot kell elérni. A vizsga teljesítéséhez összesen 3 próbálkozási lehetőségünk van. Amennyiben az első kitöltés sikertelen, a további 2 lehetőséget a képzés zárásáig bármely időpontban megkísérelhetjük.

A tanulási folyamat azonban nem kell, hogy a képzés teljesítésével lezáruljon, hiszen továbbképzési programjaink segítséget nyújthatnak a való életben előforduló problémák megoldásában is, amelyeket az Önfejlesztés oldalon bármikor megtekinthetünk hatályos formában.