Fejlesztéspolitika 2021-2027 – elkészültek az új programozási időszak szabályait feldolgozó közszolgálati továbbképzési programok

Fejlesztéspolitika témakörben bővült a közszolgálati továbbképzési programok portfóliója, az új tananyagok a ProBono-rendszerben érhetők el.

Az uniós szintű és az ebből adódó hazai jogforrás-módosítások jelentős mértékben érintették a korábbi tananyagok által közvetített ismeretanyagot, így új képzési programok fejlesztése vált szükségessé.

Kinek és miért?

A Kormány által a fejlesztéspolitikai intézményrendszerben dolgozók számára előírt továbbképzési kötelezettség a fejlesztéspolitikai programcsomagban szereplő továbbképzési programokkal teljesíthető.

A képzési programokat ugyanakkor ajánljuk valamennyi tisztviselőnek, hiszen a tananyagok átfogó képet nyújtanak a programvégrehajtás, a programok pénzügyi menedzsmentjének és a program- és projektellenőrzések rendszeréről, folyamatáról, alapvető szabályairól.

Miről szólnak új képzési programjaink?

„Fejlesztéspolitikai programok végrehajtása – Fejlesztéspolitika 2.”
című képzésünk teljesítése során a résztvevő megismerkedhet a 2021–2027. közötti programozási időszak fejlesztéspolitikai programjainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokkal a pályázati felhívás előkészítésétől a támogatási szerződés megkötéséig. Ennek keretében a projektkiválasztási rendszer céljával, követelményeivel, a kiválasztás folyamatával, szereplőivel, a pályázati felhívás funkciójával, elemeivel, a pályázati felhívás előkészítésével, módosításával, felfüggesztésével és lezárásával összefüggő kérdéseket tekintheti át. A program bemutatja a hazai kiválasztási eljárásokat, a támogatási okirattal és a támogatási szerződéssel összefüggő legfontosabb tudnivalókat.

A képzési programot ITT érheti el, valamint az Önfejlesztésen is megtekintheti.

A „Pénzügyi menedzsment fejlesztéspolitikai programok esetében – Fejlesztéspolitika 3.” továbbképzési programunk egy önkormányzati fenntartású óvoda felújításának pénzügyi menedzselésébe vezeti be a tisztviselőt, aki a vázolt problémák megoldásában is részt vehet az önellenőrző feladatok segítségével. Ennek során visszajelzéseket kap döntéseiről, mellyel ismét az önálló tanulást segítjük elő tapasztalatszerzés útján. Egy szabály, törvény vagy elv felismerése, majd annak ellenőrzése és igazolása zajlik tehát.

A képzési programot ITT érheti el, valamint az Önfejlesztésen is megtekintheti.

„A fejlesztéspolitikai programok ellenőrzése – Fejlesztéspolitika 4.” elnevezésű képzés a program- és projektellenőrzés rendszerére, szereplőire, folyamataira, alapvető szabályaira vonatkozó szakmai tartalmat az átadandó ismeretek elméleti, illetve gyakorlati jellegéhez igazodó módszertannal mutatja be. A tananyagban a részletszabályok helyett a program- és projektellenőrzési rendszer összefüggéseinek, az egyes ellenőrzési szintek folyamatai egymásra épülésének és az intézményrendszer működésének megértéséhez szükséges alapvető szabályok ismertetésére helyezzük a hangsúlyt, segítve ezzel az ellenőrzésben még nem jártas tisztviselőt az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzés intézményrendszerében és szabályaiban történő eligazodásban, valamint saját helyének, szerepének azonosításában az egyes folyamatokat érintően.

A képzési programot ITT érheti el, valamint az Önfejlesztésen is megtekintheti.

Vágjon bele képzési programjainkba!