2021-ben is zajlik az Egyetemen a helyi önkormányzati képviselők képzése

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének j) pontja szerinti képzés teljesítése érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Miniszterelnökség megbízásából 2019 óta biztosítja az önkormányzati képviselők számára a törvényben előírt képzésen való részvételt a https://kepviselo.ludovika.hu felületen.

2019 decembere óta  összesen 16 091 fő végezte el sikeresen a képzést. A képzési program e-learning módszertanra épül, így a képviselők rugalmasan, időbeosztásukhoz igazodva végezhették a kurzusokat. Az alkalmazott módszertan biztosította, hogy a járványügyi veszélyhelyzet idején is hozzáférhetőek voltak a tananyagok, így minden lehetőség adott volt ahhoz, hogy az önkormányzati képviselők a törvényben rögzített határidőben eleget tehessenek képzési kötelezettségeiknek.

2021 júniusában megtörtént a tananyagok hatályosítása, így a képzésben újonnan résztvevők már frissített, naprakész ismeretek alapján kapcsolódhatnak be a kurzusokba.


Címkék: Hírek