2021-ben is zajlik az Egyetemen a helyi önkormányzati képviselők képzése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének j) pontja szerinti képzés teljesítése érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Miniszterelnökség megbízásából 2019 óta biztosítja az önkormányzati képviselők számára a törvényben előírt képzésen való részvételt a https://kepviselo.ludovika.hu felületen.

2019 decembere óta  összesen 16.091 fő végezte el sikeresen a képzést. A képzési program e-learning módszertanra épül, így a képviselők rugalmasan, időbeosztásukhoz igazodva végezhették a kurzusokat. Az alkalmazott módszertan biztosította, hogy a tananyagok a járványügyi veszélyhelyzet idején is elérhetők legyenek, így minden lehetőség adott volt ahhoz, hogy az önkormányzati képviselők a törvényben rögzített határidőben eleget tehessenek képzési kötelezettségeiknek.

2021 júniusában megtörtént a tananyagok hatályosítása, így a képzésben újonnan részt vevők már frissített, naprakész ismeretek alapján kapcsolódhatnak be a kurzusokba.


Címkék: Hírek