Szervezeti egység változás a Közigazgatási Továbbképzési Intézetben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szenátusa a 92/2021. (VII. 7.) számú határozatával módosította a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rendjét.

A módosítás értelmében a Rektori Tanácsadó Irodához kerül a Közigazgatási Továbbképzési Intézetben működő Vezetőképzési Osztály, Képzési Programok Osztálya elnevezéssel.

A Képzési Programok Osztály látja el a más szervezeti egységhez nem tartozó sajátos hazai és nemzetközi képzési programokkal kapcsolatos fejlesztési, minőségbiztosítási, valamint szervezési és szolgáltatási feladatokat.

Az Osztály továbbra is a Közigazgatási Továbbképzési Intézettel együttműködésben látja el a Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomáciai Vezetőképző Program diplomáciai vezetőképzés szakirányú továbbképzési szak tekintetében a képzésfejlesztési és képzésszervezési feladatokat.


Címkék: Hírek