Elkészült a kormányzati igazgatásról szóló törvény kommentárja!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény előkészítésében közreműködő jogászokkal együttműködve – figyelemmel a hatályba lépés óta eltelt gyakorlati kérdésekre – elkészítette a törvény magyarázatát.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) koncepciója azzal a szándékkal fogalmazódott meg, hogy a fővárosi és megyei kormányhivataloktól a minisztériumokig valamennyi kormányzati igazgatási szervre és azok foglalkoztatottjaira vonatkozó szabályozást egy egységes kódexbe foglalja. Ennek eredményeképpen a 2018. december 12-én elfogadott törvény részben vagy egészben felváltotta a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), az állami tisztviselőkről szóló törvényt (Áttv.), a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényt (Ksztv.), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló törvényt (Khtv.).

Mindezek az újítások olyan szemléletváltást eredményeztek a kormánytisztviselők foglalkoztatásában, ami nélkülözhetetlenné tette a több mint háromszáz szakaszból álló törvény részletes magyarázatát a jogalkalmazók számára. Ezt a helyzetet felismerve döntött úgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, hogy a Kit. előkészítésében oroszlánrészt vállaló jogászokkal együttműködve elkészíti a Kit. kommentárját. A több mint egy éven át tartó közös munka eredményeként született meg az a mű, amely a törvény szerkezetét követve – mintegy 900 oldalon keresztül – egyrészt ismerteti a szabályozás mögött rejlő jogpolitikai célokat, másrészt pedig magyarázataival segítséget nyújt a jogszabály alkalmazásához. A Kit. hatálybalépése (2019. március 1.) óta eltelt idő lehetőséget teremtett arra is, hogy a gyakorlatban felmerülő kérdésekre ugyancsak választ adjon a kommentár.

Bízva abban, hogy minden olvasó számára hasznos iránymutatásként szolgál, ajánljuk figyelmükbe a Kit. kommentárját!

A Kommentár az alábbi linken keresztül érhető el: 
Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez


Címkék: hírek