Együttes ülést tartott a KTK és a KKTK

2021. április 22-én együttes ülést tartott a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (KTK) és Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium (KKTK)

A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közszolgálati életpálya rendszer kidolgozásáért felelős miniszter továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező; valamint a tisztviselői vizsgarendszer egységes működését biztosító testület.

A Kormányhivatali Kormánytisztviselői Továbbképzési Kollégium a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete. Mindkét testület elnöke az NKE mindenkori rektor.

A Kollégiumok együttes ülésének legfontosabb napirendi pontja az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet által elkészített 2020. évi továbbképzési jelentés véleményezése volt. A jelentés a 2020. évben megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról számol be, amelyet – a Kollégiumok véleményezését követően – a Belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter hagy jóvá.

A Kollégiumok egyhangú szavazással támogatták a 2020. évi továbbképzési jelentés Miniszter urak részére történő felterjesztését.

A 2020-as továbbképzési év fontosabb jellemzőit az alábbi linken elérhető dokumentumban mutatjuk be.
2020. évi továbbképzési jelentés kivonata


Címkék: Hírek