Elhalasztásra kerülnek az NKE KTI által szervezett közigazgatási alap- és titkos ügykezelői vizsgák

A Kormány 2021. március 25-én meghosszabbított korlátozó intézkedéseire figyelemmel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: NKE KTI) szervezésében 2021. április 12-ét megelőző időpontokra meghirdetett közigazgatási alapvizsgák és titkos ügykezelői vizsgák elhalasztásra és átütemezésre kerülnek.

Az eseményekre feljelentkeztetett tisztviselőket tájékoztattuk a változásokról. A vizsgák átütemezéséről, illetve új időpontok meghirdetéséről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Kérjük, hogy munkatársainkat csak az NKE KTI által szervezett vizsgákkal kapcsolatban keressék! Munkatársaink elérhetősége: Itt >>

A kormányhivatalok által szervezett képzésekkel és vizsgákkal kapcsolatban a kormányhivatali képzési referensek tudnak tájékoztatást nyújtani. Kormányhivatalok elérhetősége: Itt >>