Szakirányú továbbképzésként folytatódik a diplomáciai vezetőképzés

2020 szeptemberében indult el a Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző Programja és Diplomáciai Vezetőképző Programja a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésében. Az együttműködő intézmények szándéka szerint a Diplomáciai Vezetőképző Program keretében megvalósuló képzési program szakirányú továbbképzési szakként folytatódik 2021 elejétől.

A Diplomáciai Vezetőképző Program képzése a Szenátus erre vonatkozó döntése, majd az Oktatási Hivatal határozata alapján 2021 februárjától diplomáciai vezetőképzés szakirányú továbbképzési szakként folytatódik, melynek célja a közszolgálati és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakemberek számára olyan diplomáciai karrierképzést kínálni, amely hazánkban és a régióban is egyedülálló, komplex megközelítésre és módszertanra épülő fejlődési lehetőséget jelent. Olyan képzési struktúra alakul ki, amely ötvözi a szakmai alapú diplomáciai tréning, a készségorientált továbbképzés és az üzleti fókuszú felsőoktatási programok látásmódjait. A képzési alkalmakra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, a Ludovika Campuson kerül sor. A szakfelelősi feladatokat Dr. Zachar Péter Krisztián egyetemi docens, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi dékánhelyettes látja el a Szenátus döntése alapján.

A képzés egyszerre kíván elméleti és gyakorlati tudást, valamint ismereteket átadni úgy, hogy biztosítani tudja azokat a naprakész információkat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki a jövőben a diplomáciában, illetve nemzetközi kapcsolatok terén dolgozzon. Ide tartozik a nemzetpolitika, geopolitika, diplomáciai alapismeretek, a külgazdaság és a biztonságpolitika.

Az elméleti és gyakorlati megalapozáson túlmenően, a képzés célja a hallgatók kompetenciafejlesztése is, mely lehetővé teszi nem csupán a jövőbeli munkájuk során alkalmazott írásbeli és szóbeli kommunikáció (beszédtechnika) magasabb szintű használatát, de azt is, hogy vezetőként megfelelően helytálljanak. A képzés során cél a hallgatók általános vezetői kompetenciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy ezeket a mindennapi munkájukban készségszinten legyenek képesek alkalmazni. Ennek biztosításához számos nemzetközi, tudományos körökben is meghatározó előadó és tréner kapcsolódik be a program új félévébe.

A képzést elvégzők vezető diplomáciai szaktanácsadó szakképzettséget tanúsító oklevelet vehetnek át 2021 nyarán, a sikeres záróvizsgát követően.


Címkék: hírek