Érkezik a 2021. évi Programkatalógus

Örömmel adjuk hírül, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is összegyűjtjük és rendszerezzük Egyetemünk elmúlt években kidolgozott, tartalmi és módszertani szempontból folyamatosan fejlesztett továbbképzési programjait. A 2021. évi elektronikus programkínálatunk a tisztviselői elvárásokat és elégedettségmérési eredményeket figyelembe véve került meghatározásra. A kiadvány magában foglalja azokat az ismereteket, szakmai tapasztalatokat, melyeket az egyetemi oktatói közösség és a szakértő tisztviselők egy-egy témakör mentén szintetizáltak.

A 2020. év a továbbképzési rendszerünket is kihívások elé állította, melyek Egyetemünket újabb innovációkra sarkallták. Sikerük annak tudható be, hogy az elmúlt évek során a képzési kínálat tartalmi és módszertani megújítása (képzési programok, tananyagok és kompetenciakövetelmények) mellett már kiépítettük a digitális technológiákra épülő, korszerű felnőttkori tanulási szokásoknak megfelelő továbbképzési rendszert

2021-re vonatkozóan a közszolgálati továbbképzési rendszer tapasztalataira építve bemutatjuk a célkitűzéseinket, melyből egyértelműen kirajzolódik, hogy az NKE felelőssége továbbra is a tisztviselők önfejlesztésének ösztönzése és a fejlődési lehetőségek – nagyobbrészt digitális formában történő – biztosítása, ProBono-rendszerünk megismertetése, a valós képzési igények felmérése és azonosítása kompetenciamérés segítségével

A változásokról és a digitális oktatás kihívásairól szóló összefoglalóink mellett felsorakoztatjuk a legkülönbözőbb szakterületeket átfogó közigazgatási szakmai képzéseinket, a hagyományos ismeretszerzést kiegészítő szemléletformáló programjainkat.

A jelenlegi nehéz, embert próbáló helyzetben kiemelt felelősségünknek érezzük a tanulás hatékonyságának növelését, a képzések lebonyolításának megkönnyítését. Ugyanakkor őszintén reméljük, hogy a közeljövőben mielőbb újra személyesen is köszönthetjük Önöket jelenléti továbbképzési programjaink, szakirányú továbbképzési szakjaink valamelyikén.


Címkék: Hírek