Digitális oktatás a szakirányú továbbképzési szakokon

Digitális oktatatás keretében folynak tovább a kurzusok a szakirányú továbbképzési szakokon.

A 2020/2021. tanév őszi szemeszterében 2020. november 16-tól a szorgalmi időszak végéig a TVSZ hatálya alá tartozó képzésekben az órarend szerinti előadásokat, szemináriumokat, gyakorlatokat az órarend szerinti idősávban MS Teams rendszeren keresztül online (digitális) módon kell megtartani. A szabályzatokban és a tantervben meghatározott követelményeket az online foglalkozásokra megfelelően kell alkalmazni. Az oktatás megengedett formája a webináriumi előadás, amely a tanórával egyenértékű.

A szakirányú továbbképzési szakok kurzusait a képzésszervezők kollégák hirdetik, online tanóráihoz a Moodle rendszerben (https://moodle.uni-nke.hu/login/index.php) közzétett hivatkozásokra kattintva lehet csatlakozni. A kurzusokkal kapcsolatos technikai és  módszertani információkat minden egyes hallgató számára elektronikus levélben biztosítjuk.

További információk: https://digioktatas.uni-nke.hu/2020/11/11/rektori-intezkedesa-digitalis-oktatas-bevezeteserol/


Címkék: Hírek