165 programra bővült az NKE közszolgálati továbbképzési portfóliója

A legaktuálisabb képzési igények és a tisztviselői visszajelzések alapján megújított továbbképzési programkínálat 165 db képzést biztosít a tisztviselők számára. Az innováció mozgatórugója a tudásmegosztás és a személyre szabott tudás.

A közszolgálati továbbképzési rendszerben 2020. novemberétől  immár 165 közszolgálati továbbképzési program áll a tisztviselők rendelkezésére. A bővítés tudatos fejlesztés eredménye: az online kompetenciamérést követően a ProBono-rendszer platformja a megmért területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő képzések ajánlásával, személyes kompetencia-portfólióval segíti az egyéni fejlesztési tervek megalapozását s ekként az egyéni fejlődést. Ehhez igazodva került fejlesztésre ebben az évben 22 db új továbbképzési program, a fennmaradó képzések pedig hatályosításon estek át. Az átfogó tartalmi és módszertani megújítás – a jelenlegi járványhelyzethez is igazodva – a digitális technológiákra épül, és megfelel a korszerű felnőttkori tanulási szokásoknak.

A téma, a képzési cél és forma (elektronikus, jelenléti, blended), illetve a módszertan tekintetében eddig is rendkívül sokszínű programkínálat a legkülönbözőbb szakterületeket átfogó közigazgatási-szakmai képzésekkel, valamint számos soft skill készséget fejlesztő programmal is bővült, amelyek mögött magasan kvalifikált és tapasztalt oktatói-szakértői gárda áll.

A mindennapi munka támogatása és a professzionalitás jegyében az idei évben fókusz az önfejlesztésre helyeződik, amelyben kiemelt szerepet kap az informális tanulás – a közösségi platformokhoz hasonló környezetben –, a gyakorlati jelleg, valamint a hagyományos ismeretszerzést kiegészítő szemléletformálás. Ehhez kapcsolódóan a ProBono Önfejlesztés felületén rengeteg korszerű, élvezetes e-tananyag érhető el korlátozás nélkül, kereshetően, bármikor, bárhonnan.

A jövőben is számos olyan szolgáltatáson dolgozunk, amelyek a munkaköri feladatok eredményes ellátását célozzák, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a továbbképzés rendszere az egyéni szakmai fejlődést segítő eszközként működhessen.

 


Címkék: hírek