Újabb témakörökkel bővült a feladatalapú kompetenciamérési rendszer

A Probono rendszerben bővült a feladatalapú kompetenciamérési módszertanon alapuló témakörök száma, így a hatósági döntés témakörén felül, további 16 témakör esetében lehetséges  a feladatalapú kompetenciamérés.

A tisztviselő a kompetenciaméréshez a Probono rendszerbe történő belépést követően a „Tanulás”,  majd a „Kompetenciamérés” menüponton keresztül   juthat el. (https://probono.uni-nke.hu/tanulasi-portal/kompetenciameres/) A  „Bővebben” menüre kattintva a kompetenciamérési rendszerről,  mérési feladatokról videó előadás keretében tájékozódhat. 

A kompetenciamérés keretében az NKE önértékelő- és feladatalapú mérőeszközöket biztosít, amelyek segítségével a tisztviselő a munkavégzése szempontjából releváns szakmai, személyes és vezetői kompetenciáinak aktuális szintjét mérheti meg. A mérés során a tisztviselőnek különféle, a gyakorlati életből vett, vagy arra reflektáló feladat-sorozatokat kell megoldania, amelyek segítségével a rendszer megállapítja a jártasság szintjét. A feladat-sorozatokat úgy kerültek kialakításra, hogy egy-egy kompetencia esetében legfeljebb 10-15 perc időráfordítás mellett megállapítható legyen a jártasság szint is. A feladatok megoldásának beküldését követően minden esetben megjelenik a helyes megoldást, így miközben tisztviselő kompetenciamérést végez, egyben új dolgokat is tanulhat, vagy megerősítheti addigi tudását, képességét.

 A feladatalapú és önértékelésre alapozott mérési lehetőségek az alábbi témakörökben elérhetőek:

 1. Anyakönyvi igazgatás
 2. Családtámogatási igazgatás
 3. Egészségbiztosítási igazgatás
 4. Élelmiszerbiztonsági igazgatás
 5. Foglalkoztatási igazgatás
 6. Földügyi igazgatás
 7. Gyámügyi igazgatás
 8. Hatósági döntés
 9. Iratkezelés
 10. Jogszabályszerkesztés
 11. Közszolgálati etika és integritás
 12. Okmányügyintézés
 13. Pénzgazdálkodás
 14. Személyes adatok védelme
 15. Szociális igazgatás
 16. Ügyfélkiszolgálás
 17. Választási igazgatás

 A kompetenciamérés segíti a tisztviselőt abban,  hogy a

 • a munkájához szükséges kompetenciákban önértékelést és feladatalapú  méréseket végezhessen;
 • a feladatalapú és önértékelés eredményének összehasonlításával szöveges visszajelzést is kapjon, így reálisabb önképe lehessen az adott területen való jártasságáról;
 • a mérési eredmények értékelésével  tudatos képzéstervezést valósítson meg: a személyes tanulási portálján folyamatosan követheti a fejlődését és ehhez tudja kiválasztani a megfelelő képzéseket;
 • a személyes fejlődődését nyomon követhesse. 

Amennyiben a kompetenciaméréssel  kapcsolatban technikai kérdések merülnének fel, az Ügyfélszolgálati Osztály munkatársai készséggel állnak a tisztviselők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: +36 1 432 9030, illetve tovabbkepzes@uni-nke.hu.

Eredményes kitöltést, hasznos időtöltést kívánunk!


Címkék: hírek