Új közszolgálati képzésekkel bővült a programkínálat

2019. szeptembertől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új idegennyelvi, vezetőképzési és tutorált képzésekkel bővítette programkínálat.

A továbbképzési programok meghirdetése folyamatosan, az egyéni képzési tervek figyelembevételével történik. A továbbképzési programok meghirdetéséről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk a Probono rendszeren keresztül a tisztviselők és a képzési referensek számára egyaránt.


A képzési programok az alábbiak

Általános közigazgatási ismeretek témakörben:

PN-0456-1710-MK-C1 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) összehasonlítása
PN-0444-1710-MK-C1 Ákr. – Az első fokú eljárás: a kérelemre induló eljárások, a hivatalbóli eljárások, az ideiglenes intézkedések, az eljárási költség, az eljárási költség előlegezése és viselése
PN-0448-1710-MK-C1 Ákr. – Jogorvoslat
PN-0559-1904-MS Közigazgatási bíráskodás alapjai
PN-0577-1904-MS Közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a közigazgatási bíráskodás alapvető kérdéseire

Szervezetfejlesztés témakörben:

PN-0568-1904-MK A közigazgatás szervezetrendszerének, működésének és hatásköreinek alapjai
PN-0546-1904-MK A szervezeti kultúra és emberierőforrás-gazdálkodás

Idegennyelvi képzések:

PN-0528-1904-MS-C1 Középfokú angol nyelvi képzés – Jogi szaknyelv
PN-0529-1904-MS-C1 Középfokú angol nyelvi képzés – Írott hivatalos kommunikáció
PN-0530-1904-MS-C1 Középfokú angol nyelvi képzés – Önkormányzati ügykezelés
PN-0531-1904-MS-C1 Alapfokú német nyelvi képzés – Email írás
PN-0532-1904-MS-C1 Középfokú német nyelvi képzés – Önkormányzati ügykezelés
PN-0533-1904-MS-C1 Középfokú angol nyelvi képzés – Nemzetközi szervezetek szókincse
PN-0535-1904-MS-C1 Felsőfokú angol nyelvi képzés – 21. századi társadalmi problémák és emberi jogok
PN-0534-1904-MS-C1 Középfokú német nyelvi képzés – Partnervárosi kapcsolattartás

Továbbképzési oktatók/szakértők részére:

PN-0483-1712-MS-C1 Általános szakértői szerep a közszolgálati továbbképzési rendszerben

Vezetőképzések (Tatai képzési helyszínen kerülnek megszervezésre):

PN-0486-1712-MV-C1 Hatékony vezető 1. - A vezetői szerep
PN-0487-1712-MV-C1 Hatékony vezető 2. – A szervezetek irányítása
PN-0488-1712-MV-C1 Hatékony vezető 3. – Vezetői hatékonyság és szervezeti eredményesség


Kérdések, észrevételek esetén keresse Ügyfélszolgálati Osztályunkat bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 1 432 9030 (1-es gomb)
E-mail: tovabbkepzes@uni-nke.hu  
Telefonok fogadása: H-CS: 9:00-12:00 és 13:00-16:00 P: 9:00-12:00