A 2019/2020. tanévben meghirdetett szakirányú továbbképzési szakok

A szakirányú továbbképzési szakok célja, hogy a hallgatók bizonyos szűkebb közszolgálati területeken széles horizontú, multidiszciplináris, elmélyült ismereteket szerezzenek. A szakirányú továbbképzési szakok elvégzése azoknak ajánlott, akik már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de frissíteni, bővíteni szeretnék ismereteiket, képességeiket, illetve a szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen további tanulmányokat folytatni.

A szakirányú továbbképzés az alap- vagy mesterfokozatot követően a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzési szakok jellemzően két féléves, levelező munkarend szerint szervezett képzések.

Az elmúlt évek folyamatosan zajló fejlesztéseinek köszönhetően tovább szélesedett az Államtudományi és Közigazgatási Kar képzési kínálata, továbbá az évek óta zajló szakirányú továbbképzési szakok folyamatos frissítése is megvalósul, amely érintheti az óraszámok és a kreditértékek átstrukturálását, a tantárgyi tematikák és az egyes tantárgyakhoz tartozó tananyagok kiegészítését, pontosítását, aktualizálását.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 2019/2020-as tanévben meghirdetett szakirányú továbbképzési szakokról az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat:

 1. Államháztartási gazdálkodás és ellenőrzés szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/allamhaztartasi-gazdalkodas-es-ellenorzes/altalanos-informaciok
 2. Digitális térségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/digitalis-tersegfejlesztes/altalanos-informaciok
 3. Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/elektronikus-informaciobiztonsagi-vezeto/altalanos-informaciok
 4. Európai uniós adatvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/europai-unios-adatvedelmi-szaktanacsado/altalanos-informaciok
 5. Fejlesztéspolitikai szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/fejlesztespolitikai-szaktanacsado/altalanos-informaciok
 6. Integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/integritas-tanacsado/altalanos-informaciok
 7. Közbeszerzési tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozbeszerzesi-tanacsado/altalanos-informaciok
 8. Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-human-szervezo/altalanos-informaciok
 9. Közszolgálati információ- és iratmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-informacio-es-iratmenedzsment/altalanos-informaciok
 10. Közszolgálati kompetenciafejlesztő tréner szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-kompetenciafejleszto-trener/altalanos-informaciok
 11. Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/kozszolgalati-protokoll/altalanos-informaciok
 12. Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/media-es-kozszolgalati-kommunikacio/altalanos-informaciok
 13. Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/onkormanyzati-szaktanacsado/altalanos-informaciok
 14. Választási igazgatás szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/valasztasi-igazgatas/altalanos-informaciok
 15. Vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/vezetes-es-gazdalkodas-a-kozszolgalatban/altalanos-informaciok
 16. Vízügyi közigazgatási szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/szakiranyu-tovabbkepzesi-szakok/vizugyi-kozigazgatasi-szakokleveles-tanacsado/altalanos-informaciok


Általános tudnivalók, valamint a jelentkezéssel kapcsolatos információk:

https://vtkk.uni-nke.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/altalanos-tudnivalok-valamint-a-jelentkezessel-kapcsolatos-informaciok