Közigazgatási szakvizsga tananyagok hatályosítása

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a közigazgatási szakvizsga tananyagait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem - különösen a jogszabályi változásokra tekintettel - rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén aktualizálja.

A 2019. évi tananyag-felülvizsgálat alapján a közigazgatási szakvizsga kötelező tárgyai közül a IV. modul: Közigazgatás-szervezési és vezetési ismeretek című tantárgy tananyagának aktualizálása vált szükségessé, tekintettel a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel bekövetkezett új szabályozásra. A törvény jelentős változást hozott a kormányzati igazgatási szervek szervezetrendszerében, továbbá a kormányzati igazgatásban dolgozó tisztviselők jogviszonyában, amelyek indokolják a modul tananyagának hatályosítását.

A kötelező tárgyi vizsgarész I. moduljának hatályosítása korábban már megtörtént. A 2019. február 1-jén közzétett hatályosítást tartalmazó tájékoztató füzet tananyagba történő beszerkesztése folyamatban van.

A kötelező tárgyi vizsgarész I. és IV. moduljának tananyaga egységes formátumban 2019. szeptember 1-től lesz elérhető honlapunkon:

https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer

A közigazgatási szakvizsga további tananyagrészei nem módosulnak (honlapunkon elérhetőek).

A 2019. szeptemberi vizsgaidőszakra történő felkészítés és a vizsgákon való számonkérés (pót- és halasztott vizsgák esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik.