NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
Közigazgatási Továbbképzési Intézet

Publikációk, kutatások

Csóka Gabriella – Ludányi Dávid (szerk.) (2023): Főbb közszolgálati modellek Európában. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó

Kajtár Edit – Méhes Tamás – Ruzsa Dóra (2020): Vezetői döntéshozatal a közszolgálatban: a kapcsolódó személyes kompetenciák és eszköztár fejlesztése. Magyar Munkajog: E-folyóirat, 7. (2020), 2. 50–58.

Kis Norbert (2011): A megújuló közszolgálati szakemberképzés kihívásai és lehetőségei. Magyar Közigazgatás, 61. (2011), 10–23.

Kis Norbert (2015): „Tanuló közigazgatás”: a tisztviselők közszolgálati továbbképzése. Új Magyar Közigazgatás, 8. (2015), 1. 68–77.

Kis Norbert (2019): A kormányzás értéktani kérdései. In: Kaiser Tamás (szerk.) (2019): A modern kormányzás koncepcionális és közpolitikai keretei. Hazai és nemzetközi dimenziók. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 209–223.

Kis Norbert – Klotz Balázs (2020): A digitális oktatás új útjai a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. In: Parragh Bianka – Kis Norbert (szerk.) (2020): Az ösztönző állam válságkezelése I.: A koronavírus-válság kezelésének első eredményei. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 207–224.

Kis Norbert – Klotz Balázs (2022): A decentralizáció hatásai a kormánytisztviselők továbbképzésére. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás, 10. (2022), 2. 8–28.

Korpics Márta – Méhes Tamás (szerk.) (2019): Vezető és vezetés a közszolgálatban. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Korpics Márta – Méhes Tamás (2021): Egyéni kompetenciafejlesztés csoportban? Egy tantermi kísérlet tapasztalatai és tanulságai. In: Peres Zsuzsanna – Bathó Gábor (szerk.) (2021): Ünnepi tanulmányok a 80 éves Máthé Gábor tiszteletére. Labor est etiam ipse voluptas. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, pp. 657–673.

Korpics Márta – Méhes Tamás – Domokos Klaudia (szerk.) (2023): Módszertani kézikönyv a kreatív tanuláshoz. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó

Méhes Tamás (2017): Gondolatok a kompetenciaalapú továbbképzési rendszerről. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Méhes Tamás (2017): Közszolgálati vezetőképzési programok fejlesztésének irányai. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem